TESTUOK LT

Dėstytojams

 • Papildomi nustatymai Jūsų patogumui.
  Sistemoje naudojami papildomi nustatymai skirti naujų funkcijų įtraukimui/išmetimui. Juos rasite lange Settings / Settings. Jų pagalba galite suzmažinti ar padidinti sistemos funkcijų kiekį. Pažymėkite juos, jei norite naudotis šiomis funkcijomis, arba nužymėkite, jei ne.
 • Studentų grupių priskyrimas moduliui.
  Lange Students / All students suvestos visos studentų grupės. Jos yra bendros visiem sistemos naudotojams. Norėdami kurti egzaminus turėsite priskirti norimas grupes jūsų moduliui. Modulio studentų grupės matomos lange Students / Students in module Situacijoje parodoma kaip galima priskirti grupes moduliui.
 • Naujo egzamino sukūrimas.
  Situacijoje parodytas naujo egzamino sukūrimas. Kuriant egzaminą reikia nurodyti testą, kurio klausimai bus pateikti. Egzaminui priskiriamos visos modulyje užregistruotos studentų grupės, joms reikia tik nurodyti egzaminavimo laiką.
 • Studentų grupės importavimas.
  Situacijoje parodyta kaip galima importuoti studentų grupės sąrašą iš turimos tekstinės laikmenos. Tam reikia sukurti norimą grupę lange Students / All students ir pasirinkti grupės importavimo mygtuką .
 • Egzamino perlaikymų organizavimas.
  Norėdami sukurti egzamino perlaikymą, sukurkite naują egzaminą ir visoms norimoms grupėms nustatykite egzaminavimo laiką. Pavyzdyje parodyta, kaip gauti studentų, kurie laikė egzaminą, sarašus.

Dažnai užduodami klausimai

 • Jei studentas užmiršo slaptažodį.
  Kaip pakeisti užmaršaus studento slaptažodį.
 • Jei studento nėra sąrašuose.
  Jei studento nėra sąraše, jį reikia įvesti lange Students / All students. Įveskite studento pažymėjimo numerį, vardą ir pavardę. Slaptažodis sugeneruojamas pagal nutylėjimą. Studentas gali egzaminuotis, nes įvedus, jis automatiškai patenka į modulį ir į egzaminą.
 • Jei studentui laikant egzaminą įvyko klaida.
  Jei studentui neišeina pradėti laikyti egzmino, dėl klaidos "Bandymas prisijungti ir laikyti testą iš kelių kompiuterių!" arba jei dėstytojas nori panaikinti esamus rezultatus ir leisti laikyti egzminą iš naujo.