TESTUOK EN

<< Atgal

Apklausos klausimų peržiūra

Apklausos klausimų peržiūros lange matomi visi apklausos klausimai. Aktyvūs klausimai, kurie pateikiami apklausos metu, žymimi varnele žymėjimo langelyje ir parašyti juodu šriftu, neaktyvių šriftas pilkas. Laukelis „Pav.“ žymi ar prie klausimo yra prisegtas paveikslėlis. Taip pat lange matomas ir klausimo sudėtingumas, pagal nutylėjimą klausimai rikiuojami būtent pagal šį lauką ir pateikiami nuo lengviausių iki sunkiausių.

Apklausos klausimų peržiūros langas

Lange naudojami mygtukai:

  • << Atgal – grįžta į apklausų peržiūros langą;

  • Spausdinti.. – naujame lange spausdinimui pateikia visus testo klausimus.

 

Sistemos lange naudojamos piktogramos:

Naujo klausimo kūrimas;

Esamo klausimo redagavimas;

Trinti klausimą;

Klausimas neaktyvus, jis nebus pateikiamas studentams egzamino metu;

Klausimas aktyvus, bus pateikiamas egzamino metu.

Apklausos klausimų spausdinimas

šiame lange pateikiami visi (aktyvūs ir neaktyvūs) apklausos klausimai, atskirti brūkšniais, tekstiniu formatu tinkamu spausdinti. Prie žymėjimo langelio, skliausteliuose, nurodomas maksimali klausimo vertė balais.

Apklausos klausimų spausdinimo langas

Klausimų spausdinimo langas:

  1. Klausimas, po juo, jei yra, pateikiamas specialaus formato tekstas;

  2. Paveikslėlis;

  3. Atsakymo vertė balais;

  4. Klausimo sudėtingumas.<< Atgal